XXIV KONFERENCJA PTPa

Czy muszę wybrać – kobieta czy mężczyzna? – określanie torzsamości płciowej

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2022 roku

Referaty wygłoszą:
 

Florence Guignard – Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
(Temat wystąpienia zostanie podany później)
 
Franco D’Alberton – Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Niezgodność płciowa: pomiędzy pracą kliniczną, teorią i ideologią

 
Heribert Blass – Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne
„Jestem trans!” Teoretyczne i kliniczne aspekty dysforii płciowej w wieku dziecięcym i młodzieżowym


 
Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1
 
Rejestracja: 9:00-10:00. Zamknięcie konferencji: 17:00
 
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł do 30.10.2022, po tym terminie 500 zł. Studenci 250 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022 lub do wyczerpania miejsc.
 
Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).
Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl
 
Aby skorzystać ze zniżki studenckiej, należy przesłać mailowo skan legitymacji do sekretariatu PTPa oraz okazać ją przy rejestracji w dniu konferencji.
 
Informacje: sekretariat PTPa tel. 739 981 502 e-mail: ptpa@psychoanaliza.org.pl

Autor

Aleksandra Juchnowicz

Psychoterapeuta psychoanalityczny - Poznań