Wykład Kena Robinsona pt. „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w praktyce klinicznej”

Informacje o wykładzie

Ken Robinson: „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w pracy klinicznej”

Najnowsze badania z psychologii rozwojowej dotyczące interakcji matek i niemowląt wykazały podobieństwa do interakcji zachodzącej między improwizującymi muzykami jazzowymi. Niemowlęta wkraczają w świat już wyczulone na dźwięk i rytm i przygotowane do proto-rozmów charakteryzujących się takimi cechami muzycznymi jak rytm i wysokość dźwięku a także stanowiących rodzaj tańca dzięki użyciu gestów i wyrazu twarzy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tych „rozmowach” niemowlęta doświadczają współczującej rytmicznej aktywności ze swoimi opiekunami, która przenosi się na późniejsze życie. Można to przyrównać do   improwizacji jazzowej.  

 Wystąpienie będzie dotyczyło unikalnego rytmu, jaki każdy pacjent wnosi do analizy, oraz improwizacyjnej reakcji analityka, opierając się na pojęciach taktu, wyczucia czasu i empatii. W materiale klinicznym referat skupia się szczególnie na pacjentach, którzy doświadczyli wczesnej deprywacji i być może będą musieli odkryć współczujący rytm po raz pierwszy, oraz na tych, których wczesny rytm został zakłócony, na przykład przez uraz lub emigrację lub po prostu przez trudności na późniejszym etapie rozwoju. Zarysowane zostaną również pewne powiązania z wpływem pandemii covidu.

Formalności

Ken Robinson jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i pracuje w Newcastle upon Tyne, 

Pisze i wykłada na temat istoty oddziaływań terapeutycznych, pracy z regresją i traumą. Niedawno ukazała się książka „The Contemporary Freudian Tradition”, którą zredagował wspólnie z Joan Schachter. 

Ken Robinson jest honorowym członkiem PTPP, od lat przyjeżdża do nas z wykładami i seminariami. 

Wykład będzie tłumaczony. Przewidujemy, że odbędzie się przez zoom. 

Koszt uczestnictwa to 40 zł, dla członków i kandydatów PTPP udział bezpłatny.

Autor

Aleksandra Juchnowicz

Psychoterapeuta psychoanalityczny - Poznań