V Konferencja PTPa

         

                                      „WINNICOTT i FREUD
                          Punkty zbieżne i kierunki rozwoju teorii”

20 listopada 2021 r. od godz. 14:00 do 19:30 na platformie Zoom
(Zgłoszenia przyjmujemy do 14.11.2021)

Referaty wygłoszą:

Martine Girard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
        „Kiedy Winnicott czyta Freuda”


Leopoldo Fulgencio (Instytut Psychologii Sao Paulo)
          „Winnicott i Freud”

Formalności

Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.11.2021), 230 zł (do 14.11.2021), studenci oraz doktoranci uczelni wyższych 90 zł (do 01.11.2021) i 120 zł (do 14.11.2021) (za okazaniem legitymacji lub dokumentu poświadczającego status studenta/doktoranta).

Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres   ptpa@psychoanaliza.org.pl   w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.

W przypadku zgłoszenia przez instytucję prosimy o podanie adresów mailowych uczestników.

Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 14.11.2021r.
Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

Dane kontaktowe

Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

Więcej informacji na stronie psychoanaliza.org.pl i w sekretariacie PTPa tel. 22 659 22 09 lub 739 981 502
oraz pod adresem   ptpa@psychoanaliza.org.pl

Autor

Aleksandra Juchnowicz

Psychoterapeuta psychoanalityczny - Poznań