XXIV KONFERENCJA PTPa

Czy muszę wybrać – kobieta czy mężczyzna? – określanie torzsamości płciowej

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2022 roku

Referaty wygłoszą:
 

Florence Guignard – Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
(Temat wystąpienia zostanie podany później)
 
Franco D’Alberton – Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Niezgodność płciowa: pomiędzy pracą kliniczną, teorią i ideologią

 
Heribert Blass – Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne
„Jestem trans!” Teoretyczne i kliniczne aspekty dysforii płciowej w wieku dziecięcym i młodzieżowym


 
Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1
 
Rejestracja: 9:00-10:00. Zamknięcie konferencji: 17:00
 
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł do 30.10.2022, po tym terminie 500 zł. Studenci 250 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022 lub do wyczerpania miejsc.
 
Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).
Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl
 
Aby skorzystać ze zniżki studenckiej, należy przesłać mailowo skan legitymacji do sekretariatu PTPa oraz okazać ją przy rejestracji w dniu konferencji.
 
Informacje: sekretariat PTPa tel. 739 981 502 e-mail: ptpa@psychoanaliza.org.pl

V Konferencja PTPa

         

                                      „WINNICOTT i FREUD
                          Punkty zbieżne i kierunki rozwoju teorii”

20 listopada 2021 r. od godz. 14:00 do 19:30 na platformie Zoom
(Zgłoszenia przyjmujemy do 14.11.2021)

Referaty wygłoszą:

Martine Girard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
        „Kiedy Winnicott czyta Freuda”


Leopoldo Fulgencio (Instytut Psychologii Sao Paulo)
          „Winnicott i Freud”

Formalności

Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.11.2021), 230 zł (do 14.11.2021), studenci oraz doktoranci uczelni wyższych 90 zł (do 01.11.2021) i 120 zł (do 14.11.2021) (za okazaniem legitymacji lub dokumentu poświadczającego status studenta/doktoranta).

Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres   ptpa@psychoanaliza.org.pl   w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.

W przypadku zgłoszenia przez instytucję prosimy o podanie adresów mailowych uczestników.

Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 14.11.2021r.
Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

Dane kontaktowe

Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

Więcej informacji na stronie psychoanaliza.org.pl i w sekretariacie PTPa tel. 22 659 22 09 lub 739 981 502
oraz pod adresem   ptpa@psychoanaliza.org.pl

Wykład Kena Robinsona pt. „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w praktyce klinicznej”

Informacje o wykładzie

Ken Robinson: „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w pracy klinicznej”

Najnowsze badania z psychologii rozwojowej dotyczące interakcji matek i niemowląt wykazały podobieństwa do interakcji zachodzącej między improwizującymi muzykami jazzowymi. Niemowlęta wkraczają w świat już wyczulone na dźwięk i rytm i przygotowane do proto-rozmów charakteryzujących się takimi cechami muzycznymi jak rytm i wysokość dźwięku a także stanowiących rodzaj tańca dzięki użyciu gestów i wyrazu twarzy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tych „rozmowach” niemowlęta doświadczają współczującej rytmicznej aktywności ze swoimi opiekunami, która przenosi się na późniejsze życie. Można to przyrównać do   improwizacji jazzowej.  

 Wystąpienie będzie dotyczyło unikalnego rytmu, jaki każdy pacjent wnosi do analizy, oraz improwizacyjnej reakcji analityka, opierając się na pojęciach taktu, wyczucia czasu i empatii. W materiale klinicznym referat skupia się szczególnie na pacjentach, którzy doświadczyli wczesnej deprywacji i być może będą musieli odkryć współczujący rytm po raz pierwszy, oraz na tych, których wczesny rytm został zakłócony, na przykład przez uraz lub emigrację lub po prostu przez trudności na późniejszym etapie rozwoju. Zarysowane zostaną również pewne powiązania z wpływem pandemii covidu.

Formalności

Ken Robinson jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i pracuje w Newcastle upon Tyne, 

Pisze i wykłada na temat istoty oddziaływań terapeutycznych, pracy z regresją i traumą. Niedawno ukazała się książka „The Contemporary Freudian Tradition”, którą zredagował wspólnie z Joan Schachter. 

Ken Robinson jest honorowym członkiem PTPP, od lat przyjeżdża do nas z wykładami i seminariami. 

Wykład będzie tłumaczony. Przewidujemy, że odbędzie się przez zoom. 

Koszt uczestnictwa to 40 zł, dla członków i kandydatów PTPP udział bezpłatny.