O mnie

Psychoterapia Aleksandra Juchnowicz

Aleksandra Juchnowicz

Jestem psychoterapeutką psychoanalityczną w trakcie Całościowego Szkolenia Psychoanalitycznego w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuję w podejściu opartym o paradygmat psychoanalityczny. Prowadzę psychoterapię długoterminową osób dorosłych cierpiących na zaburzenia osobowości, depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania (m. in. anoreksję, bulimię), czy doświadczających problemów i kryzysów życiowych.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywam od 2006 roku, pracując z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej, między innymi w:

  • Zakładzie Terapii Nerwic „Empatia” w Lesznie
  • Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych Ogólnych w:
    • Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Katharsis” w Poznaniu
    • Ośrodku Terapii Rodzin na ul. 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu
  • Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w ZTN„ Empatia” w Lesznie
  • Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w WCZP „Katharsis” w Poznaniu

Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną, współpracuję z Poradniami Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz prowadzę grupy terapeutyczne, w tym na Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych również w Poznaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Psychoanalitycznego Koła Wielkopolsko – Lubuskiego w zarządzie, którego zasiadam.

Prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

W swojej pracy kieruję się standardami wyznaczanymi przez Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.