Konferencja ISPHS „CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO”

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

zaprasza na Konferencję    CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO

Warszawa, 03.06.2023    godz.10.00-17.30 (rejestracja od godz.9.00)

O ile kultura zawsze była obszarem chronionym przez ludzi, o tyle dopiero od pewnego czasu zwraca się uwagę na dewastujący stosunek człowieka do jego naaturalnego środowiska. Jakie są psychologiczne powody niszczenia klimatu, przyrody i społeczności, w którym żyjemy? Podczas konferencji „Człowiek, klimat, środowisko” będziemy starali się zrozumieć psychologiczne podłoże działań niszczycielskich i naprawczych w stusnku do otaczającej nas przyrody, ludzi, grup i organizacji w których żyjemy.

Miejsce konferencji:

Novotel Warszawa Centrum

ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Podczas konferencji  będziemy starali się zrozumieć psychologiczne podłoże działań niszczycielskich i naprawczych w stosunku do otaczającej nas przyrody, ludzi oraz grup i organizacji, w których żyjemy.

Prelegenci podejmą m.in. temat psychoanalitycznego rozumienia wojen oraz zjawisk związanych z kryzysem klimatycznym. 

Referaty wygłoszą:

Sally Weintrobe        (British Psychoanalytic Society)

„Refleksje nad narastającym szaleństwem”

David Bell       (British Psychoanalytic Society)

„Psychoanalityczne refleksje nad warunkami możliwości ludzkiej destrukcyjności” 

Julian Lousada        (British Psychoanalytic Assosiation)

„Osiadanie na laurach: ucieczka w odrętwienie”

Języki konferencji: polski  i angielski

Całość konferencji będzie tłumaczona symultaniczne. 

Strona:    www.konferencja.isphs.pl

Kontakt:    konferencja@isphs.pl

Opłata konferencyjna:

450 zł do 30.04.2023

500 zł od 01.05.2023

Studenci Czteroletnich Szkoleń ISPHS:

390 zł do 30.04.2023

440 zł od 01.05.2023

Rejestracja na Konferencję

odbywa się przez stronę    www.konferencja.isphs.pl,    po uprzednim uiszczeniu opłaty konferencyjnej

na konto ISPHS 22 1020 4027 0000 1802 1560 3062 (PKO BP

Rejestrację na konferencję zamykamy 01.06.2023

Autor

Aleksandra Juchnowicz

Psychoterapeuta psychoanalityczny - Poznań