Dla kogo jest psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia Poznań

Psychoterapia psychoanalityczna jest skierowana do szerokiego spektrum pacjentów. Mogą skorzystać z niej osoby zmagające się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości), chorobami psychosomatycznymi, z problemami w funkcjonowaniu społecznym i w związkach z innymi ludźmi. Mogą skorzystać z niej również osoby doświadczające trudnego do określenia dyskomfortu psychicznego i takie, które potrzebują podwyższenia jakości swojego życia.

Jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał terapeutyczny psychoterapii psychoanalitycznej, istotna jest motywacja i zaangażowanie w proces leczenia. Zaciekawienie własnym światem wewnętrznym, gotowość do poznawania go, poszukiwania wglądu, zrozumienia i w razie konieczności, zmiany, pozwala w pełni czerpać z możliwości podejścia psychoanalitycznego.

Ten rodzaj pracy i jej skuteczność, związana jest również z czasem poświęconym na jej realizację. Osoby chcące korzystać z tej formy pomocy terapeutycznej, powinny mieć świadomość, że jest to proces długoterminowy, wymagający obecności na sesji od jednego do kilku razy w tygodniu (w zależności od ustaleń konsultacyjnych) w ustalonych stałych terminach, w pełnej dyskrecji i niedyrektywności terapeuty.

Psychoterapia psychoanalityczna jest dla wszystkich, którzy chcą się w sobie prawdziwie przejrzeć…

W podejściu analitycznym pracujemy zarówno z dziećmi, nastolatkami, osobami dorosłymi, młodszymi i starszymi. Pracujemy z parami (w terapiach małżeńskich) i z grupami. Ja specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, zarówno w systemie indywidualnym jak i grupowym.

Prowadzę w Poznaniu psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych. Jest to psychoterapia indywidualna, długoterminowa, bądź terapia grupowa, również długoterminowa.

Jeżeli nie masz pewności, czy taka terapia jest dla Ciebie, zapraszam na konsultację terapeutyczną w celu omówienia warunków i celów terapii. W czasie konsultacji postaram się odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić wątpliwości.

.