Czym jest psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia Poznań

„Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki usuwaniu objawów i uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju.”

                                               Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

„Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia stanów mogących manifestować się zarówno jako objawy fizykalne, jak i zaburzenia umysłowe. Polega ona na tworzeniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w celu przepracowania (często poprzez odtwarzanie) znaczących relacji z przeszłości pacjenta oraz wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron.

Dlatego ważne jest, aby taki proces trwał przez określony czas. Terapia rozwija swój własny rytm, często wymagając od pacjenta i terapeuty wielokrotnego penetrowania tych samych obszarów psychiki.”

                                               Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

„Psychoterapia psychoanalityczna jest terapią werbalną, czyli głównym sposobem komunikowania się są słowa. Prosimy naszych pacjentów, by swoje doświadczenie, cierpienie, myśli fantazje, ukryte pragnienia i impulsy wyrazili słowami. Posługujemy się metodą swobodnych skojarzeń: „Powiedz wszystko, co ci przychodzi na myśl.” W tej przestrzeni słowno – uczuciowej poruszamy się razem z nimi i próbujemy ją zrozumieć. Przestrzeń ta jest poddana ścisłym regułom. Pacjent przychodzi w określonym dniu i godzinie. Czas trwania sesji jest ściśle określony. Nam jako terapeutom, zalecana jest postawa neutralności, wstrzemięźliwości i anonimowości.”

                                                                       Agnieszka Leźnicka – Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej”