Cele psychoterapii psychoanalitycznej

Psychoterapia Poznań

Celem psychoterapii psychoanalitycznej jest udzielenie pomocy osobom zmagającym się z trudnościami w obszarze psychicznym. Często jednak samo zniwelowanie objawów chorobowych nie rozwiązuje trudności, z jakimi zgłaszają się pacjenci. Problemy leżą znacznie głębiej, bardzo często poza świadomym zasięgiem samego cierpiącego. To właśnie praca nad odkrywaniem i rozumieniem nieświadomych myśli, uczuć, potrzeb, impulsów i zachowań, pozwala „sięgnąć” i przezwyciężyć bezradność wobec psychicznego cierpienia.

Psychoterapia psychoanalityczna jest doświadczeniem wewnętrznie rozwijającym. Jest doświadczeniem, które poza złagodzeniem i pozbyciem się objawów, oferuje pacjentowi zrozumienie i rozwinięcie jego świata wewnętrznego oraz wypracowanie zdrowszego, bardziej realistycznego spostrzegania siebie i zewnętrznej rzeczywistości. Poznana, akceptowana i wzmocniona psychika pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach aktualnych i przyszłych, pozwala sprawniej rozwiązywać kryzysy oraz ułatwia funkcjonowanie w różnorakich obszarach, które do tej pory były niedostępne, bądź niezadowalające.

Praca taka wymaga jednak czasu. Nieświadome procesy psychiczne utrwalają się na przestrzeni wielu lat życia i aby doszło do zmiany w ich strukturze, potrzebna jest systematyczna, dogłębna i gruntowna praca. Wszelkiego rodzaju prace powierzchniowe wokół utrwalonych procesów, przynoszą jedynie tymczasowe efekty.

„Praktyczny cel terapii zmierza do zlikwidowania wszelkich możliwych symptomów i do zastąpienia ich świadomymi myślami”.

S. Freud „Histeria i lęk”

Cele psychoterapii psychoanalitycznej w skrócie:
  • zniwelowanie objawów chorobowych
  • poprawa funkcjonowania pacjenta w różnorakich obszarach życia
  • znalezienie istotnych, często nieświadomych przyczyn złego samopoczucia i trudności osobistych
  • zdobycie pełniejszej wiedzy o sobie
  • rozwinięcie zdolności do autorefleksji
  • uzyskanie głębokiej zmiany w strukturze osobowości