Biblioteka

Aleksandra Juchnowicz Psychoterapia Psychoanalityczna w Poznaniu

Prezentacja literatury analitycznej, autorów współczesnych i klasycznych. Krótkie cytaty, przytaczane akapity, nieraz obszerniejszy przegląd myśli, szczególnie bliskich mojemu podejściu do pracy analitycznej z pacjentem.