Aktualności

V Konferencja PTPa

         

                                      „WINNICOTT i FREUD
                          Punkty zbieżne i kierunki rozwoju teorii”

20 listopada 2021 r. od godz. 14:00 do 19:30 na platformie Zoom
(Zgłoszenia przyjmujemy do 14.11.2021)

Referaty wygłoszą:

Martine Girard (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
        „Kiedy Winnicott czyta Freuda”


Leopoldo Fulgencio (Instytut Psychologii Sao Paulo)
          „Winnicott i Freud”

Formalności

Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.11.2021), 230 zł (do 14.11.2021), studenci oraz doktoranci uczelni wyższych 90 zł (do 01.11.2021) i 120 zł (do 14.11.2021) (za okazaniem legitymacji lub dokumentu poświadczającego status studenta/doktoranta).

Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres   ptpa@psychoanaliza.org.pl   w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.

W przypadku zgłoszenia przez instytucję prosimy o podanie adresów mailowych uczestników.

Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 14.11.2021r.
Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

Dane kontaktowe

Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

Więcej informacji na stronie psychoanaliza.org.pl i w sekretariacie PTPa tel. 22 659 22 09 lub 739 981 502
oraz pod adresem   ptpa@psychoanaliza.org.pl

Psychoanalysis.Today

Bezpłatny portal z dostępem do literatury psychoanalitycznej.

Jest on skierowany do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wykształcenie, zawód czy przynależność „towarzystwową”.

Portal powstał dzięki współpracy Międzynarodowej Organizacji Psychoanalitycznej (IPA), Europejskiej Federacji Psychoanalitycznej (EPF) oraz pozostałych regionalnych federacji psychoanalitycznych Ameryki Południowej (FEPAL) oraz Ameryki Północnej ( APSA i NAPSAC).Literatura tam zamieszczana jest tłumaczona na 5 języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i portugalski).

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/Home.aspx

Szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej

ANALIZA  PRENATALNA zaprasza na kolejną edycję szkolenia.

W roku 2022/23 zapraszamy na 1,5 roczne szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej uprawniające do ubiegania się o certyfikat niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej według Hidasa i Raffai. Szkolenie rusza 22.01.2022r  i w całości odbywać się będzie online na platformie zoom. Będzie to jednocześnie pierwsza edycja prowadzona przez panią Hannelore Dehne – szkoleniową analityczkę więzi z Niemiec.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 15.listopada 2021 r.
mailowo na adres     analizaprenatalna@gmail.com

Szczegółowe informacje: www.analizapranatalna.pl

Psychoterapia Psychoanalityczna

VII EDYCJA SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO: PSYCHOTERAPIA OSÓB Z DIAGNOZĄ SCHIZOFRENII

Psychoterapia Psychoanalityczna

Szanowni Państwo

Zapraszamy na VII edycję rocznego szkolenia podyplomowego dotyczącego psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Szkolenie rozpoczyna się w styczniu 2022 roku. Tylko do 30. października koszt szkolenia to 2890 złotych! Po tym terminie koszt szkolenia będzie wynosił 3080 złotych.

Szkolenie ma charakter zaawansowany i jest skierowane do psychologów, lekarzy i psychoterapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych i instruktorów zdrowienia; osób mających przygotowanie teoretyczne i doświadczenia pracy z osobami chorującymi psychicznie, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę na temat pracy psychoterapeutycznej z osobami z doświadczeniem psychozy.

Prowadzący

W szkoleniu zajęcia prowadzić będą doświadczeni psychoterapeuci i psychiatrzy: prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Barbara Tryjarska, prof. Jacek Wciórka, mgr Mirella Denisiuk, mgr Elżbieta Jełowicka, dr Małgorzata Jędrasik-Styła, dr Kama Katarasińska-Pierzgalska, mgr Krzysztof Kraszewski, mgr Agnieszka Kukuła, mgr Agnieszka Mikołajonek, mgr Irena Musiałkiewicz, dr Rafał Styła, dr Tomasz Szafrański, mgr Szymon Szumiał.

W odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez uczestników dotychczasowych edycji, staramy się na bieżąco modyfikować zarówno treści programowe jak i sposób prowadzenia zajęć. Tym razem, wychodząc naprzeciw potrzebom osób szkolących się, które mieszkają i pracują poza Warszawą, zdecydowaliśmy, że część zjazdów VII edycji szkolenia odbędzie się w formie zdalnej zdalnej (3 zjazdy online, 7 w siedzibie w ośrodka Psyche Plus). Dodatkowo, przewidujemy możliwość uczestniczenia w szkoleniu jedynie w formie zdalnej (liczba takich miejsc jest ograniczona).

Długość szkolenia

Całość szkolenia składa się z 75 godzin lekcyjnych zajęć w formie seminariów (32 godzin), warsztatów (25 godzin), superwizji grupowej prowadzonej przez prof. Katarzynę Prot-Klinger (17 godzin) oraz egzaminu (1 godzina).

Szkolenie jest organizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS i będzie się odbywać w jego siedzibie przy ul. Cieszyńskiej 2A w Warszawie (Mokotów, blisko stacji metra „Wilanowska”). PSYCHE PLUS stanowi zespół osób, które łączy zainteresowanie i wieloletnie doświadczenie pracy z osobami z diagnozą schizofrenii. Tworzone przez nas miejsce oferuje osobom z doświadczeniem psychozy kompleksową pomoc terapeutyczną opartą o współpracę zespołową i uwzględniającą możliwie szerokie rozumienie charakteru ich trudności.

Koszt

Koszt szkolenia wynosi 3080 złotych przy płatności do 1 grudnia 2021, 2890 złotych przy płatności do 30 października 2021 oraz 3230 zł przy płatności w dwóch ratach – termin płatności pierwszej raty w wysokości 2230 zł to 1 grudnia 2021, termin drugiej płatności w wysokości 1000 zł to 30 kwietnia 2022 roku. Członkom ISPS Polska przysługuje zniżka 200 zł.

W celu zapisania się na szkolenie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres szkolenie@psycheplus.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram, program i regulamin szkolenia są do pobrania poniżej. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie https://psycheplus.pl/VII-Edycja-szkolenia-pody..., pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie 22 699 02 02.
 

Do pobrania:
Program szkolenia: 
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkoleni...
Regulamin szkolenia: 
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkoleni...
Formularz zgłoszeniowy:
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkoleni...
Harmonogram szkolenia: 
https://psycheplus.pl/data/include/cms/szkoleni...
 

Wiadomość przekazana przez:
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii
PSYCHE PLUS  Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 2a 02-716 Warszawa

Aktualności

Psychoterapia Psychoanalityczna

Informacje o seminariach, konferencjach, wykładach, szkoleniach i spotkaniach w psychoanalitycznym świecie psychoterapii. Spotkania on-line i stacjonarne, publikacje i recenzje książek oraz opracowań naukowych.

KONFERENCJA PSYCHOTRAUMATOLOGII

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII

CENTRUM PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII

zapraszają na

V Międzynarodową Konferencję Psychotraumatologii

26 listopada 2021 roku

PRACA Z TRAUMĄ

Psychoterapia Psychoanalityczna, Praca z traumą

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:15               – Otwarcie konferencji

10:15 – 10:30               – Powitanie – Prezes Fundacji Jolanta Zboińska
10:30 – 11:30               – dr Alfred Walter„Zamiana traumatycznego doświadczenia  w narrację. Przypadek psychodynamicznej terapii traumy u dziecka”

11:30 – 11:45               – Dyskusja

11:45 – 12:45               – dr Anne Alvarez „Poziomy pracy terapeutycznej w terapii traumy i zaniedbania: w kontynuacji <<Żywego Kontaktu>>”

12:45 – 13:00               – Dyskusja

13:00 – 13:30               – Przerwa kawowa

13:30 – 14:15  – dr hab. Bernadetta Izydorczyk „Trauma a zaburzenia odżywiania”

14:15 – 14:30               – Dyskusja

14:30 – 15:15               – dr Joanna Stubley „Praca z traumą złożoną u osób dorosłych. Model Tavistock         clinic”

15:15 – 15:30               – Dyskusja

15:30 – 16:00               – Michał Żłobecki „Sytuacja cudzoziemców z doświadczeniem traumy przebywających w detencji administracyjnej – międzynarodowe standardy oraz wnioski płynące z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur BRPO w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”

16:00 – 16:15               – Dyskusja

16:15              – Zakończenie konferencji

ZGŁOSZENIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – http://www.psychotraumatologia.com.pl/zg-oszeni-2021-2.html

2. POCZTY E-MAIL: konferencja@psychotraumatologia.com.pl

TELEFONICZNIE: 660 76 50 50

Dane do logowania online otrzymają Państwo na ok. dwa tygodnie przed wydarzeniem na podany adres e-mail.

KOSZT:

Cena: 200 zł – udział Online

Cena: 250 zł – obecność osobista

Członkowie Polskiej Federacji Psychotraumatologii 180zł online lub 230zł obecność osobista

Opłaty za konferencję prosimy dokonywać na konto:

PKO SA NR KONTA: 73 1240 2920 1111 0010 1746 9077

Tytułem: Konferencja imię i nazwisko

Szczegółowe dane na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji PCP: www.psychotraumatologia.com.pl

FAKTURY
Prośby o faktury na udział w konferencji prosimy kierować na adres: faktury@psychotraumatologia.com.pl

Prelegenci:

Dr Alfred Walter

Od 15 lat prowadzi działalność we własnym gabinecie psychoanalitycznym w Augsburgu. Kierownik szkoleń z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii Integracyjnej) w Monachium Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą i superwizorem w obu instytutach.  Wieloletni wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Instytucie Muzykoterapii, Centrum Leopolda-Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu.

Dr Anne Alvarez

Psychoterapeutka psychoanalityczna specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą, przez wiele lat pracująca z głęboko zaburzonymi oraz autystycznymi dziećmi i adolescentami w Klinice Tavistock w Londynie, współzałożycielka oddziału leczenia dzieci autystycznych w Tavistock.

Dr Joanna Stubley

Psychiatra, psychoterapeutka psychoanalityczna. Kieruje Oddziałem Leczenia Traumy dla osób dorosłych w Klinice Tavistock w Londynie. Posiada doświadczenie w pracy z z pacjentami indywidualnymi, grupami oraz organizacjami po doświadczeniach traumatycznych. Jest wykładowcą i trenerem w obszarze traumy, ze szczególnym zainteresowaniem traumą złożoną. Ponadto ukończyła szkolenia tf-CBT( CBT zorientowane na traumę) oraz EMDR. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Dr hab.  Bernadetta Izydorczyk

Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej Instytut Psychologii Stosowanej Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Mgr Michał Żłobecki

Absolwent studiów  prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Współczesne Migracje Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. zajmuje się problematyką ochrony praw człowieka. Pierwsze doświadczenia pracy z cudzoziemcami zdobywał w Studenckiej Poradni Prawnej UJ, gdzie udzielał bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy. W latach 2016-2018 asystent prawny urzędnika ds. praw podstawowych w Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, od 2018 r. pracownik Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja: Zaburzenia tożsamości płciowej.

Konferencja zatytułowana jest Zaburzenia Tożsamości Płciowej, a
organizowana jest przez Susan i Marcusa Evans. W podanych niżej linkach
znajdują się dwa artykuły, które powstały w odniesieniu do tej tematyki:

Freedom to think: the need for thorough assessment and treatment of
gender dysphoric children | BJPsych Bulletin | Cambridge Core
<https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-bulletin/article/freedom-to-think-the-need-for-thorough-assessment-and-treatment-of-gender-dysphoric-children/F4B7F5CAFC0D0BE9FF3C7886BA6E904B#>

First, Do No Harm: A New Model for Treating Trans-Identified Children –
Quillette
<https://quillette.com/2021/02/04/first-do-no-harm-a-new-model-for-treating-trans-identified-children/>

To wydarzenie poświęcone będzie problematyce dokładnej oceny
psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dzieci oraz adolescentów,
borykających się z problemem identyfikacji płciowej. Jest rzeczą
niezwykle potrzebną, aby poruszyć głębiej tę tematykę i zapoczątkować
dialog pomiędzy klinicystami, a dziećmi i ich rodzicami dla lepszego
zrozumienia złożonej roli tożsamości płciowej w globalnym funkcjonowaniu
człowieka.

Konferencji, odbędzie się online w dniu 5 czerwca 2021, w godzinach
10.30 – 18.00.

Wykład Kena Robinsona pt. „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w praktyce klinicznej”

Informacje o wykładzie

Ken Robinson: „Psychoanaliza i cały ten jazz: rytm interwencji w pracy klinicznej”

Najnowsze badania z psychologii rozwojowej dotyczące interakcji matek i niemowląt wykazały podobieństwa do interakcji zachodzącej między improwizującymi muzykami jazzowymi. Niemowlęta wkraczają w świat już wyczulone na dźwięk i rytm i przygotowane do proto-rozmów charakteryzujących się takimi cechami muzycznymi jak rytm i wysokość dźwięku a także stanowiących rodzaj tańca dzięki użyciu gestów i wyrazu twarzy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w tych „rozmowach” niemowlęta doświadczają współczującej rytmicznej aktywności ze swoimi opiekunami, która przenosi się na późniejsze życie. Można to przyrównać do   improwizacji jazzowej.  

 Wystąpienie będzie dotyczyło unikalnego rytmu, jaki każdy pacjent wnosi do analizy, oraz improwizacyjnej reakcji analityka, opierając się na pojęciach taktu, wyczucia czasu i empatii. W materiale klinicznym referat skupia się szczególnie na pacjentach, którzy doświadczyli wczesnej deprywacji i być może będą musieli odkryć współczujący rytm po raz pierwszy, oraz na tych, których wczesny rytm został zakłócony, na przykład przez uraz lub emigrację lub po prostu przez trudności na późniejszym etapie rozwoju. Zarysowane zostaną również pewne powiązania z wpływem pandemii covidu.

Formalności

Ken Robinson jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Mieszka i pracuje w Newcastle upon Tyne, 

Pisze i wykłada na temat istoty oddziaływań terapeutycznych, pracy z regresją i traumą. Niedawno ukazała się książka „The Contemporary Freudian Tradition”, którą zredagował wspólnie z Joan Schachter. 

Ken Robinson jest honorowym członkiem PTPP, od lat przyjeżdża do nas z wykładami i seminariami. 

Wykład będzie tłumaczony. Przewidujemy, że odbędzie się przez zoom. 

Koszt uczestnictwa to 40 zł, dla członków i kandydatów PTPP udział bezpłatny.

XXII KONFERENCJĘ „OBLICZA SEKSUALNOŚCI”

która odbędzie się 22 maja 2021 r. od godz. 10:00 do 17:30
na platformie Zoom

Referaty wygłoszą:

Anna Czownicka – „Od popędu do prawdziwego self: teoria seksualności z perspektywy niezależnej” (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
Anna Czownicka, dr n. hum., psycholożka, psychoanalityczka dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Analityczka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, była prezes PTPa. Była adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od trzydziestu lat prowadzi własną praktykę psychoanalityczną. Prowadzi liczne seminaria teoretyczne i kliniczne, również cykliczne seminaria poświęcone podejściu niezależnemu w psychoanalizie. Tłumaczka literatury psychoanalitycznej, w tym dzieł D. W. Winnicotta.
 
Ilka Quindeau – „Przypisanie płci jako enigmatyczna wiadomość” (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne)
Ilka Quindeau jest profesorem psychologii klinicznej i psychoanalizy. Od 2018 roku jest prezydentką Międzynarodowego Uniwersytetu Psychoanalitycznego (IPU) w Berlinie.
Wyszkolona jako psycholog kliniczny i socjolog, obecnie pracuje jako analityk szkoleniowy i superwizor w niemieckim i międzynarodowym towarzystwie psychoanalitycznym (DPV/IPA). Opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w książkach oraz jest autorką i redaktorką kilku książek. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują traumę, społeczeństwa post-wojenne, badania nad płcią i seksualnością.
 
Andrea Sabbadini – „Intymne spotkania: na kozetce i na ekranie” (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
Andrea Sabbadini jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz jego byłym Sekretarzem Honorowym i dyrektorem wydawnictwa. Pracuje w prywatnej praktyce w Londynie, jest honorowym starszym wykładowcą na University College London (UCL), konsultantem IPA w Komisji Kultury, dyrektorem Europejskiego Festiwalu Filmów Psychoanalitycznych (EPFF) i byłym powiernikiem/kuratorem Muzeum Freuda.
Był redaktorem i założycielem czasopisma Psychoanalysis and History, a także redaktorem działu recenzji książek (2000-2008) i recenzji filmów  (2009-2014) w International Journal of Psychoanalysis.
Jest autorem książek Boundaries and Bridges: Perspectives on Time and Space in Psychoanalysis (Karnac 2014) oraz Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (Routledge 2014). Redagował Even Paranoids Have Enemies (1998), The Couch and the Silver Screen (2003), Projected Shadows (2007) oraz Psychoanalytic Perspectives on Virtual Intimacy i Communication in Film (2019) (wszystkie opublikowane przez Routledge).

Formalności


Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Aby uczestniczyć w konferencji niezbędne jest posiadanie konta Zoom. Można je bezpłatnie założyć na stronie: https://zoom.us/signup.

Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.05.2021), 230 zł (do 16.05.2021), studenci uczelni wyższych 90 zł (do 01.05.2021) i 120 zł (do 16.05.2021).

Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 16.05.2021r.

Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

Więcej informacji na stronie psychoanaliza.org.pl oraz w
sekretariacie PTPa tel 22 659 22 09 oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

Dodatkowo

23 maja 2021 o godz. 17:00 proponujemy
„Krótki film o miłości”   K. Kieślowskiego.

Od 18:40 planujemy dyskusję z udziałem Andrei Sabbadiniego i
dr Kuby Mikurdy.

dr Kuba Mikurda – reżyser, badacz filmu, kierownik Instytutu Nauk o Sztuce i Pracowni Eseju Filmowego Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracował jako krytyk filmowy, dziennikarz i wydawca (m.in. Canal+, Ha!art, Krytyka Polityczna). Opublikował m.in. „Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič” (2015), zredagował m.in. „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama” (2011) i „Boro, l’ile d’amour. The Films of Walerian Borowczyk” (2015, wspólnie z Kamilą Kuc i Michałem Oleszczykiem). W 2018 roku zrealizował swój debiut filmowy – pełnometrażowy dokument „Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”, nagrodzony Nosem Chopina dla najlepszego dokumentu o muzyce i sztuce na 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Aktualnie pracuje nad filmem dokumentalnym poświęconym burzliwym losom filmu „Na srebrnym globie” Andrzeja Żuławskiego.

Udział w projekcji filmu tylko dla uczestników Konferencji.