Aktualności

Aktualności

Psychoterapia Psychoanalityczna

Informacje o seminariach, konferencjach, wykładach, szkoleniach i spotkaniach w psychoanalitycznym świecie psychoterapii. Spotkania on-line i stacjonarne, publikacje i recenzje książek oraz opracowań naukowych.

XXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej „Humor w relacji terapeutycznej”

Prelegentami będą znakomici goście:

Lawrence Brown – Bostoński Instytut Psychoanalizy.

Jest psychoanalitykiem osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, superwizorem analizy dziecięcej. Wygłaszał liczne wykłady, również międzynarodowe, które poruszały szeroką problematykę, w tym interesującego nas humoru w analizie dorosłych i młodzieży. Jego ostatnia książka wydana w roku 2019 przez Routledge nosi tytuł „Śnienie, uczucia oraz chwila obecna.

Arne Jemstedt – Szwedzkie Stowarzyszenie Psychoanalityczne. Jest byłym prezesem tegoż Stowarzyszenia oraz byłym dyrektorem instytutu szkolącego.

Prowadzi prywatną praktykę w Stockholmie. Jest autorem licznych artykułów, ukazujących się w periodykach oraz wydawnictwach międzynarodowych. Przełożył kilka dzieł D.W. Winnicotta na szwedzki. Jest też członkiem grupy, która pracuje nad szwedzkim tłumaczeniem dzieł Freuda.

Dorota Komuda– Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikowana Psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat rozwija zainteresowanie myślą Biona, prowadzi szkolenia podyplomowe Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej w zakresie jego teorii. W szczególności zainteresowana jest rolą procesów somatycznych w tworzeniu mentalnych reprezentacji doświadczenia.

Tomasz Raczek – krytyk filmowy, kinoterapeuta

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa humorystycznych grafik oraz autorskich fotografii grupy Fotoanalityków, w której skład wchodzą członkowie naszego Towarzystwa. Mamy nadzieję, że dopełni ona całości Państwa konferencyjnych wrażeń.

Informacje organizacyjne

Po konferencji odbędzie się bankiet w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 44-48

Miejsce Konferencji: Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43/45 we Wrocławiu.

Rejestracja na stronie:     https://ptpp.pl/wydarzenia/konferencje/

Opłata za udział w Konferencji do 30. czerwca 2023 r. wynosi 550 zł,
a po tym terminie 650 zł.

Zgodnie z Uchwałą PTPP nr 4/06/2019 z dnia 16.06.2019 roku studenci całościowych, czteroletnich szkoleń PTPP oraz całościowych, czteroletnich szkoleń afiliowanych w PTPP, którzy jednocześnie są kandydatami lub członkami nadzwyczajnymi PTPP mają obniżoną opłatę konferencyjną o 20%. Jest to kwota 440 zł. Zniżka ta obowiązuje jedynie na pierwszy termin opłaty konferencyjnej.

W tym przypadku prosimy uiszczać opłatę bezpośrednio na konto bankowe PTPP:

PKO SA I o. w Warszawie   08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 koniecznie z dopiskiem: Konferencja Wrocław, a następnie przesłać dowód wpłaty na adres:   konferencje@ptpp.pl,  co będzie jednoznaczne z zapisem na to wydarzenie.

Prośby o faktury i dane do faktur prosimy kierować na adres: faktury@ptpp.pl

Zapraszamy również na naszą stronę facebookową:

https://www.facebook.com/people/Konferencja-Humor-w-relacji-terapeutycznej/100090439596977/

Konferencja ISPHS „CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO”

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

zaprasza na Konferencję    CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO

Warszawa, 03.06.2023    godz.10.00-17.30 (rejestracja od godz.9.00)

O ile kultura zawsze była obszarem chronionym przez ludzi, o tyle dopiero od pewnego czasu zwraca się uwagę na dewastujący stosunek człowieka do jego naaturalnego środowiska. Jakie są psychologiczne powody niszczenia klimatu, przyrody i społeczności, w którym żyjemy? Podczas konferencji „Człowiek, klimat, środowisko” będziemy starali się zrozumieć psychologiczne podłoże działań niszczycielskich i naprawczych w stusnku do otaczającej nas przyrody, ludzi, grup i organizacji w których żyjemy.

Miejsce konferencji:

Novotel Warszawa Centrum

ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Podczas konferencji  będziemy starali się zrozumieć psychologiczne podłoże działań niszczycielskich i naprawczych w stosunku do otaczającej nas przyrody, ludzi oraz grup i organizacji, w których żyjemy.

Prelegenci podejmą m.in. temat psychoanalitycznego rozumienia wojen oraz zjawisk związanych z kryzysem klimatycznym. 

Referaty wygłoszą:

Sally Weintrobe        (British Psychoanalytic Society)

„Refleksje nad narastającym szaleństwem”

David Bell       (British Psychoanalytic Society)

„Psychoanalityczne refleksje nad warunkami możliwości ludzkiej destrukcyjności” 

Julian Lousada        (British Psychoanalytic Assosiation)

„Osiadanie na laurach: ucieczka w odrętwienie”

Języki konferencji: polski  i angielski

Całość konferencji będzie tłumaczona symultaniczne. 

Strona:    www.konferencja.isphs.pl

Kontakt:    konferencja@isphs.pl

Opłata konferencyjna:

450 zł do 30.04.2023

500 zł od 01.05.2023

Studenci Czteroletnich Szkoleń ISPHS:

390 zł do 30.04.2023

440 zł od 01.05.2023

Rejestracja na Konferencję

odbywa się przez stronę    www.konferencja.isphs.pl,    po uprzednim uiszczeniu opłaty konferencyjnej

na konto ISPHS 22 1020 4027 0000 1802 1560 3062 (PKO BP

Rejestrację na konferencję zamykamy 01.06.2023

XXIV KONFERENCJA PTPa

Czy muszę wybrać – kobieta czy mężczyzna? – określanie torzsamości płciowej

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2022 roku

Referaty wygłoszą:
 

Florence Guignard – Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne
(Temat wystąpienia zostanie podany później)
 
Franco D’Alberton – Włoskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Niezgodność płciowa: pomiędzy pracą kliniczną, teorią i ideologią

 
Heribert Blass – Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne
„Jestem trans!” Teoretyczne i kliniczne aspekty dysforii płciowej w wieku dziecięcym i młodzieżowym


 
Miejsce konferencji: Warszawa, Wydział Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1
 
Rejestracja: 9:00-10:00. Zamknięcie konferencji: 17:00
 
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł do 30.10.2022, po tym terminie 500 zł. Studenci 250 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022 lub do wyczerpania miejsc.
 
Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika).
Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl
 
Aby skorzystać ze zniżki studenckiej, należy przesłać mailowo skan legitymacji do sekretariatu PTPa oraz okazać ją przy rejestracji w dniu konferencji.
 
Informacje: sekretariat PTPa tel. 739 981 502 e-mail: ptpa@psychoanaliza.org.pl

XX KONFERENCJA

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej „WOLNOŚĆ”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na XX Konferencję PTPP pt.: „WOLNOŚĆ”, która odbędzie się 22.10.2022 w Gdańsku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Swoje referaty przedstawią:

Pani Ewa Drążkowska-Zielińska (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej) tytuł wystąpienia: ” Czemu nie? Uwagi o wolności i percepcji zdalnej.”

Pani Zvenyslava Kechur (Ukraińskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz IPA) tytuł wystąpienia: ” Cena i wartość wolności.”

Państwo Batya i Michael Shoshani z Izraela (Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz IPA) tytuł wystąpienia: „Psychoanalityczne rozumienia i praca z psychotycznymi stanami umysłu”.

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł

Rejestracji na to wydarzenie można dokonać:

poprzez formularz na stronie klikając poniżej „zapisz się” lub dokonując przelewu na konto PTPP  08 1240 1037 1111 0010 0081 3850 tytułem ” XX Konferencja PTPP oraz imię i nazwisko uczestnika”. Następnie należy wysłać potwierdzenie przelewu wraz ze zgłoszeniem chęci udziału mailem na adres: konferencje@ptpp.pl Dane do faktury prosimy przesłać na adres: faktury@ptpp.pl

Przewidywany koniec rejestracji na Konferencję: 10 października 2022. Rejestracja równoznaczna jest ze zobowiązaniem do zapłaty – szczegóły w regulaminie Konferencji dostępnym tutaj*

Wieczór pokonferencyjny umili Państwu bankiet, podczas którego będzie serwowany bufet ciepłych i zimnych dań oraz open bar przy muzyce DJ skiej. Bankiet odbędzie się w klubie Atelier w Sopocie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt udziału: 250 zł płatne przelewem na konto PTPP z dopiskiem „bankiet” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Następnie należy wysłać potwierdzenie przelewu wraz ze zgłoszeniem chęci udziału mailem na adres: konferencje@ptpp.pl 

166 Urodziny Zygmunta Freuda

Wielkopolsko – Lubuskie Koło Polskiego Towarzystwa Psycoanalitycznego zaprasza na Świętowanie 166 Urodzin Zygmunta Freuda

Czas i miejsce rozpoczęcia imprezy

6 maja 2022 godz. 20.00

Oldskulowa Cafe, ul. Fredry 2, Poznań

Wspęp bezpłatny

Zapraszamy serdecznie na wspólne odczytanie tekstów, picie wina oraz interesujące rozmowy. W programie przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek.

XXIII Konferencja PTPa „MELANCHOLIA”

                                Zaprasza Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

XXIII Konferencja PTPa Melancholia
Psychoterapia Psychoanalityczna Aleksandra Juchnowicz

Konferencja odbędzie się 28 maja 2022

Referaty wygłoszą

ROSINE PERELBERG (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
„Miłość i melancholia w analizie kobiety przez kobietę”

IWONA OLECHOWSKA (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
„Cień obiektu, który nie zniewolił ego. Konflikt między żałobą a melancholią”

DAWID BIEŃKOWSKI (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)
„Życie to napełnianie dziurawego wiadra. O doświadczeniu daremności i depresyjnej rezygnacji”

Miejsce i czas wydarzenia

Konferencja odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, miejsce: „Kinoteka” –  sala nr 7 („Wiedza”).

Rozpoczęcie konferencji godz 10:00, zakończenie godz. 17:00.
Początek rejestracji o 9:00.

Koszt konferencji

Opłata konferencyjna wynosi 370 zł do 14 maja 2022, po tym terminie 400 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 maja 2022 lub do wyczerpania miejsc.

Wpłaty na konto PTPa:     47 1020 4900 0000 8102 3022 8580
(z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)
Dane do faktur prosimy przesyłać na adres ptp@raport.waw.pl.


Informacje: sekretariat PTPa, tel: 739 981 502
(pon. wt. czw. 10-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

www.psychoanaliza.org.pl

Program konferencji


9:00 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji – Maciej Musiał,
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

10:15 – 11:00 Iwona Olechowska: „Cień obiektu, który nie zniewoli ego.
Konflikt między żałobą i melancholią”

11:00 – 11:45 Dyskusja, moderator: Agnieszka Myśliwiec – Ferduła
11:45 – 12:15 Przerwa na kawę


12:15 – 13:00 Dawid Bieńkowski: „Życie to napełnianie dziurawego wiadra. O doświadczeniu daremności i depresyjnej rezygnacji”
13:00 – 13:45 Dyskusja, moderator: Anna Gąsiorowska – Krawczyk
13:45 – 15:30 Przerwa na lunch


15:30 – 16:15 Rosine Perelberg: „Miłość i melancholia w analizie kobiety przez kobietę”
16:15 – 17:00 Dyskusja, moderator: Maciej Musiał


17:00 – 13:45 Zamknięcie konferencji, prezes Polskiego Towarzystwa
Psychoanalitycznego, Maciej Musiał.

VI Konferencja Sekcji Par i Rodzin PTPP

z cyklu Pracując Psychoanalitycznie z Parami

organizowanej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo miasta Warszawy we współpracy z Polskim Towarzystwem
Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 „Kocham Ciebie czy siebie?  O narcyzmie w parze i rodzinie”

Sprawy organizacyjne

Konferencja odbędzie się 23.04.2022 r. w formule hybrydowej: „na żywo” w Warszawie UKSW, ul.Wóycickiego 1/3 (w ramach limitu dostępnych miejsc) oraz online na platformie ZOOM.

Podczas zgłoszenia przez formularz rejestracyjny mogą Państwo dokonać wyboru, w jakiej formule chcieliby Państwo uczestniczyć w Konferencji.

Konferencja będzie przybliżać tematykę narcyzmu zarówno w parze jak i w rodzinie . Będziemy się przyglądać kiedy i na ile tworzenie narcystycznych relacji z obiektem wiąże się  z pragnieniem miłości obiektu, a na ile, i kiedy jest nastawione na zniszczenie obiektu, jego odrębności. Będziemy także przedstawiać te obszary w odniesieniu do praktyki i winiet klinicznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej  https://psychoanalizapary.pl/o-konferencji/ 

DO 28.02.21 OBOWIĄZUJE NIŻSZA OPŁATA KONFERENCYJNA:
W FORMULE ONLINE – 250 ZŁ, DLA CZŁONKÓW PTPP – 220ZŁ,
W FORMULE „NA ŻYWO” W WARSZAWIE – 350ZŁ, DLA CZŁONKÓW PTPP – 320ZŁ. 
O MIEJSCU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ DOKONANYCH PRZEZ FORMULARZ  REJESTRACYJNY: 
 https://psychoanalizapary.pl/formularz-rejestracyjny/

WAŻNE:

     * KONFERENCJA W WARSZAWIE: konieczne jest posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko Covid-19. Certyfikaty szczepionkowe będą sprawdzane przed wejściem na salę konferencyjną, przy rejestracji. 

      * KONFERENCJA ONLINE: książeczka z materiałami konferencyjnymi zostanie wysłana do Państwa kurierem, dlatego też  prosimy o podanie adresu korespondencyjnego. 
W CELU OTRZYMANIA MATERIAŁÓW W WERSJI DRUKOWANEJ KONIECZNA JEST WPŁATA I REJESTRACJA DO 31 MARCA 2022. W przypadku rejestracji i/lub wpłaty po 31 marca wysyłamy materiały w formie elektronicznej. 

SYMPOZJUM „Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii w Poznaniu  (PSP Poznań) zaprasza na 

               SYMPOZJUM „Czuły Narrator” – o settingu 
                   w psychoterapii psychoanalitycznej, 

które odbędzie się w sobotę 5 marca 2022 (9.30-12.30) Poznań/ZOOM. 

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu na ZOOMie należy wysyłać do Sekretariatu PTPP  info@ptpp.pl   z dopiskiem Sympozjum 5 marca. Udział dla Członków PTPP jest bezpłatny, koszt dla Osób z poza PTPP to 40 zł. (należy przesłać zgłoszenie z dołączonym dowodem wpłaty)

Zostanął przedstawione 4 referaty oraz dyskusja z nimi związana.

Program 

Anna Gąsiorowska-Krawczyk
„Czuły Narrator” – o settngu w psychoterapii psychoanalitycznej. Wprowadzenie 

Nadia Kostrzewa
Sny i zabawy. Refleksje na temat psychoanalitycznej ramy 

Joanna Szczepaniak-Gałęcka
Settng – zewnętrzna reprezentacja kontenera. Praca z Panią G 

Michał Knapiński
Settng psychoanalityczny jako funkcja ojcowska 

Melisa Maras
Psychoanalityczne łono a percepcja ramy gabinetu 

+ dyskusja

Abstrakt 

 Anna Gąsiorowska-Krawczyk

„Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej

Kontakt dwóch osób, jakim jest psychoterapia psychoanalityczna, potrzebuje „bezpiecznego domu”. Odbywa się w przestrzeni czy w polu analitycznym. Tym co buduje warunki konieczne dla kontaktu analitycznego jest setting. Autorzy stawiają pytania wokół podstawowych zagadnień bu- dowania i utrzymywania relacji analitycznej, tego co ją umożliwia i zabezpiecza. Temat settingu stał się jeszcze bardziej złożony w czasie pandemii Covid 19.

Setting często opisywany jest jako to, co obiektywizuje sytuację analityczną, „coś ojcow- skiego”, rzadziej jako tworzenie czułego receptywnego środowiska, coś co pełni funkcje macie- rzyńskie. Tak rozumiany setting staje się „Czułym Narratorem” (Tokarczuk 2020) a psychoterapeu- ta czy sesja psychoterapeutyczna bezpiecznym środowiskiem, które poprzez trwającą w czasie sta- łość, pozwala rodzić się nowemu. Metaforą przedstawianej perspektywy może być opowieść Olgi Tokarczuk o zdjęciu matki która tęskni i czeka na swoją niepoczętą jeszcze córkę i to czekanie „przyprowadza dziecko” na świat.

Autorzy wystąpień, psychoterapeuci, przybliżają różne perspektywy myślenia o settingu ilu- strując je winietami klinicznymi. Nadia Kostrzewa w referacie „Sny i zabawy. Refleksje na temat psychoanalitycznej ramy” zakłada, że analityczny setting oferuje pacjentowi specyficzną żywą ramę, w której możliwym staje się wyłanianie wcześniej niereprezentowanych doświadczeń. Refe- rat Joanny Szczepaniak-Gałęckiej, odwołujący się do prac W. Biona, jest próbą rozumienia i zobra- zowania settingu jako zewnętrznej reprezentacji kontenera, w aktywny sposób oddziałującego na proces. Michał Knapiński w referacie „Setting psychoanalityczny jako funkcja ojcowska” akcentuje znaczenie bezpiecznych granic dla analizowania niepokojących obszarów osobowości pacjenta. W referacie „Psychoanalityczne łono a percepcja ramy gabinetu” Melisa Maras odnoszac się do mię- dzycielesnej faktury doświadczenia analizuje aspekty ciała jako elementy settingu. 

„Inny we mnie – w poszukiwaniu tożsamości ukrytej w traumie”

Wykład Otwarty PTPP,
który odbędzie się 14.01.2022 r. w godzinach 20:15 – 21:45
na platformie zoom.

             Wykład wygłosi p. Wiola Rębecka

INFORMACJA O PRELEGENCIE:


Wiola Rębecka jest licencjonowaną psychoanalityczką IPA , Women’s Therapy Center Institute NYC, członkinią  Zarządu Women Chapter International. Jest autorką projektu „Rape a history of shame”, a także autorką książki pt.: „ Rape a history of shame diary of the survivors”.

Pani Wiola Rębecka zajmuje się tematyką traumy, PTSD, traumą transgeneracyjną, War Rape Surviviors Syndrome.

INFORMACJA O WYKŁADZIE:

Wykład pt.: Inny we mnie – w poszukiwaniu tożsamości ukrytej w traumie, jest próbą opisu pracy z traumą transgeneracyjną. Jest to opis części doświadczeń autorki książki pt.: Rape a history of shame diary of the survivors,  w budowaniu języka narracji do opisywania trauma complex oraz pogłębiona refleksja o tym czym jest trauma, PTSD, War Rape Survivors Syndrome, trauma transgeneracyjna oraz jak starać się rozumieć i łączyć te zagadnienia z praktyką psychoanalityka.

Wykład odbędzie się na platformie zoom.

Dla członków i kandydatów PTPP wstęp wolny i bez zapisywania się.

  • Link do rejestracji zostanie wysłany drogą mailową wszystkim członkiniom i członkom, kandydatkom i kandydatom PTPP
    do 12.01.2022.
  • Prosimy, ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych spotkań, podpisywać się w trakcie spotkania z imienia i nazwiska.
  • Osoby nie należące do PTPP -prosimy o zgłaszanie się na adres: info@ptpp.pl   po uprzednim dokonaniu wpłaty w wysokości 40 zł  i dołączeniu go do zgłoszenia.  ( proszę podać: imię, nazwisko, adres mailowy).
  • Wpłatę wraz z dopiskiem „ Wykład otwarty Wiola Rębecka” oraz imieniem i nazwiskiem prosimy przekazać na konto PTPP:

08 1240 1037 1111 0010 0081 3850.

  • Osoby, którą chcą otrzymać fakturę za dokonaną wpłatę prosimy o przesłanie DANYCH DO FAKTUR ( imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres) wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: faktury@ptpp.pl

Termin zapisów upływa 12.01.2021.