Strona główna

Aleksandra Juchnowicz – psychoterapia psychoanalityczna w Poznaniu.

Czy jesteś osobą niezadowoloną z życia? Zmagającą się z niskim poczuciem własnej wartości lub z trudnościami w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z ludźmi? Może doświadczasz trudności w relacjach intymnych, partnerskich, bądź cierpisz z powodu straty kogoś bliskiego? Potrzebujesz poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami, depresją, stanami lękowymi, zaburzeniem odżywiania, zaburzeniami osobowości czy też zaburzeniami psychosomatycznymi? A może jesteś osobą, która pragnie lepiej i pełniej zrozumieć siebie? Jeżeli tak, potrzebna jest psychoterapia. Zapraszam na konsultację do mojego gabinetu w Poznaniu.

Czym jest psychoterapia psychoanalityczna?

„Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki usuwaniu objawów i uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju.”

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

„Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia stanów mogących manifestować się zarówno jako objawy fizykalne, jak i zaburzenia umysłowe. Polega ona na tworzeniu relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w celu przepracowania (często poprzez odtwarzanie) znaczących relacji z przeszłości pacjenta oraz wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron.

Dlatego ważne jest, aby taki proces trwał przez określony czas. Terapia rozwija swój własny rytm, często wymagając od pacjenta i terapeuty wielokrotnego penetrowania tych samych obszarów psychiki.”

Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

„Psychoterapia psychoanalityczna jest terapią werbalną, czyli głównym sposobem komunikowania się są słowa. Prosimy naszych pacjentów, by swoje doświadczenie, cierpienie, myśli fantazje, ukryte pragnienia i impulsy wyrazili słowami. Posługujemy się metodą swobodnych skojarzeń: „Powiedz wszystko, co ci przychodzi na myśl.” W tej przestrzeni słowno – uczuciowej poruszamy się razem z nimi i próbujemy ją zrozumieć. Przestrzeń ta jest poddana ścisłym regułom. Pacjent przychodzi w określonym dniu i godzinie. Czas trwania sesji jest ściśle określony. Nam jako terapeutom, zalecana jest postawa neutralności, wstrzemięźliwości i anonimowości.”

Agnieszka Leźnicka – Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej”

Cele psychoterapii psychoanalitycznej

Celem psychoterapii psychoanalitycznej jest udzielenie pomocy osobom zmagającym się z trudnościami w obszarze psychicznym. Często jednak samo zniwelowanie objawów chorobowych nie rozwiązuje trudności, z jakimi zgłaszają się pacjenci. Problemy leżą znacznie głębiej, bardzo często poza świadomym zasięgiem samego cierpiącego. To właśnie praca nad odkrywaniem i rozumieniem nieświadomych myśli, uczuć, potrzeb, impulsów i zachowań, pozwala „sięgnąć” i przezwyciężyć bezradność wobec psychicznego cierpienia.

Psychoterapia psychoanalityczna jest doświadczeniem wewnętrznie rozwijającym. Jest doświadczeniem, które poza złagodzeniem i pozbyciem się objawów, oferuje pacjentowi zrozumienie i rozwinięcie jego świata wewnętrznego oraz wypracowanie zdrowszego, bardziej realistycznego spostrzegania siebie i zewnętrznej rzeczywistości. Poznana, akceptowana i wzmocniona psychika pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach aktualnych i przyszłych, pozwala sprawniej rozwiązywać kryzysy oraz ułatwia funkcjonowanie w różnorakich obszarach, które do tej pory były niedostępne, bądź niezadowalające.

Praca taka wymaga jednak czasu. Nieświadome procesy psychiczne utrwalają się na przestrzeni wielu lat życia i aby doszło do zmiany w ich strukturze, potrzebna jest systematyczna, dogłębna i gruntowna praca. Wszelkiego rodzaju prace powierzchniowe wokół utrwalonych procesów, przynoszą jedynie tymczasowe efekty.

„Praktyczny cel terapii zmierza do zlikwidowania wszelkich możliwych symptomów i do zastąpienia ich świadomymi myślami”.

S. Freud „Histeria i lęk”

Cele psychoterapii psychoanalitycznej w skrócie:
  • zniwelowanie objawów chorobowych
  • poprawa funkcjonowania pacjenta w różnorakich obszarach życia
  • znalezienie istotnych, często nieświadomych przyczyn złego samopoczucia i trudności osobistych
  • zdobycie pełniejszej wiedzy o sobie
  • rozwinięcie zdolności do autorefleksji
  • uzyskanie głębokiej zmiany w strukturze osobowości

Dla kogo jest psychoterapia psychoanalityczna?

Dla wszystkich, którzy chcą się w sobie prawdziwie przejrzeć…

Psychoterapia psychoanalityczna jest podejściem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. W podejściu analitycznym pracujemy zarówno z dziećmi, nastolatkami, osobami dorosłymi, młodszymi i starszymi. Pracujemy z parami (w terapiach małżeńskich) i z grupami. Ja specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, zarówno w systemie indywidualnym jak i grupowym.

Prowadzę w Poznaniu psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych. Jest to psychoterapia indywidualna, długoterminowa, bądź terapia grupowa, również długoterminowa.

Jeżeli nie masz pewności, czy taka terapia jest dla Ciebie, zapraszam na konsultację terapeutyczną w celu omówienia warunków i celów terapii. W czasie konsultacji postaram się odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić wątpliwości.